Disclaimer

De webmaster van AVT Bedrijfsdeuren zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. AVT Bedrijfsdeuren kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. AVT Bedrijfsdeuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AVT Bedrijfsdeuren.

Ook kan AVT Bedrijfsdeuren niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

AVT Bedrijfsdeuren kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan AVT Bedrijfsdeuren niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van AVT Bedrijfsdeuren gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

AVT Bedrijfsdeuren

Veluwehaven 51
3433 PW Nieuwegein
T: 030-6064213
M: 06-46390913
E: info@avtbedrijfsdeuren.nl